Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2022

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Δεκεμβρίου 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Δεκεμβρίου 2022

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου στη “Noratex Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού”, έναντι ποσού 15.798,10€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου στη “Noratex Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού”, έναντι ποσού 15.798,10€ πλέον του Φ.Π.Α.

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1874/02-11-2022 και 1928/08-11-2022 πρακτικών διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1874/02-11-2022 και 1928/08-11-2022 πρακτικών διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών»

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Υπηρεσίας μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την εξέταση της αίτησης ακύρωσης, που έχει καταθέσει ο Γιαννουλόπουλος Ιωάννης του Φωτίου, κατά διοικητικών πράξεων της Ε.Σ.Α.Λ. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αφορούν στην έγκριση του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Υπηρεσίας μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την εξέταση της αίτησης ακύρωσης, που έχει καταθέσει ο Γιαννουλόπουλος Ιωάννης του Φωτίου, κατά διοικητικών πράξεων της Ε.Σ.Α.Λ. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που αφορούν στην έγκριση του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) Σκάλας Πάτμου