Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Βεβαίωση οφειλής ποσού 24,97€ σε βάρος της «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βεβαίωση οφειλής ποσού 24,97€ σε βάρος της «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου

Υπερωρίες πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για το διάστημα από 01/01/2022 έως 31/10/2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπερωρίες πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για το διάστημα από 01/01/2022 έως 31/10/2022

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Επίδοση πρόσκλησης για εξάλειψη κινδύνου από την ύπαρξη ναυαγίου” στον Μπούλια Χρήστο του Κωνσταντίνου, έναντι ποσού 35,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Επίδοση πρόσκλησης για εξάλειψη κινδύνου από την ύπαρξη ναυαγίου” στον Μπούλια Χρήστο του Κωνσταντίνου, έναντι ποσού 35,00€ πλέον του Φ.Π.Α.