Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ορισμός εκπροσώπου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για την διενέργεια της διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου επιβατών λιμένος Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός εκπροσώπου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για την διενέργεια της διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου επιβατών λιμένος Λειψών»

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Ταχυμεταφορές για την κάλυψη κατεπειγουσών ταχυδρομικών αναγκών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.”

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Ταχυμεταφορές για την κάλυψη κατεπειγουσών ταχυδρομικών αναγκών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.”

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 106/2019 Απόφασης Προέδρου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 106/2019 Απόφασης Προέδρου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των ταχυδρομικών – ταχυμεταφορικών τελών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των ταχυδρομικών – ταχυμεταφορικών τελών