Μηνιαία Αρχεία: Μάιος 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας αναλάμποντος φανού για το λιμένα Λειψών

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας αναλάμποντος φανού για το λιμένα Λειψών

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αναλάμποντος φανού για το λιμένα Λειψών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αναλάμποντος φανού για το λιμένα Λειψών

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας χωρίσματος για το κτίριο επιβατών λιμένα Σκάλας Πάτμου στον Βασιλάκη Νικόλαο του Ματθαίου, έναντι ποσού 850,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας χωρίσματος για το κτίριο επιβατών λιμένα Σκάλας Πάτμου στον Βασιλάκη Νικόλαο του Ματθαίου, έναντι ποσού 850,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 68/2019 Απόφασης Προέδρου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 68/2019 Απόφασης Προέδρου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.