Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2024

Αναπλήρωση Προέδρου κατά τις ημέρες της απουσίας του

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναπλήρωση Προέδρου κατά τις ημέρες της απουσίας του

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέρου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την υλοποίηση του έργου: «Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου (β΄ φάση)»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέρου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την υλοποίηση του έργου: «Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου (β΄ φάση)»

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου έμπροσθεν λιμένα Πάτμου»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου έμπροσθεν λιμένα Πάτμου»

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωµής ποσού 1.220,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης: «Σύνδεση του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στη θέση Νετιά εντός του λιμένα Σκάλας Πάτμου στο δίκτυο χαμηλής τάσης»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωµής ποσού 1.220,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης: «Σύνδεση του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στη θέση Νετιά εντός του λιμένα Σκάλας Πάτμου στο δίκτυο χαμηλής τάσης»