Μηνιαία Αρχεία: Φεβρουάριος 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας κιγκλιδωμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος

Δημοσιεύθηκε στη uncategorian | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος