Μηνιαία Αρχεία: Σεπτέμβριος 2020

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Οκτωβρίου 2020

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Οκτωβρίου 2020

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019

Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 14ου Πρακτικού έτους 2020

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 14ου Πρακτικού έτους 2020

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Στεγάνωση δώματος κτιρίου επιβατών λιμένος Σκάλας Πάτμου” στον Ματθαίου Σταύρο του Νικολάου, έναντι ποσού 10.752,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Στεγάνωση δώματος κτιρίου επιβατών λιμένος Σκάλας Πάτμου” στον Ματθαίου Σταύρο του Νικολάου, έναντι ποσού 10.752,00€ πλέον του Φ.Π.Α.