Μηνιαία Αρχεία: Οκτώβριος 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας υδραυλικών υλικών για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και πυρόσβεσης του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας υδραυλικών υλικών για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και πυρόσβεσης του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας υδραυλικών υλικών για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και πυρόσβεσης του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας υδραυλικών υλικών για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και πυρόσβεσης του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Νοεμβρίου 2020

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Νοεμβρίου 2020

Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού