Αρχεία ανά ημέρα: 14 Οκτωβρίου 2020

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καλυμμάτων φρεατίων για το λιμένα Λειψών στην “Λουλουδιάς Ο.Ε.”, έναντι ποσού 260,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καλυμμάτων φρεατίων για το λιμένα Λειψών στην “Λουλουδιάς Ο.Ε.”, έναντι ποσού 260,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου επιβατών λιμένα Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου επιβατών λιμένα Λειψών»

Διενέργεια διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της υπηρεσίας: “Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου επιβατών λιμένα Λειψών”, με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της υπηρεσίας: “Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου επιβατών λιμένα Λειψών”, με απευθείας ανάθεση