Αρχεία ανά ημέρα: 15 Οκτωβρίου 2020

Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στην Πάτμο

Δημοσιεύθηκε στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στην Πάτμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό μηχάνημα της Υπηρεσίας μας

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό μηχάνημα της Υπηρεσίας μας

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση Ισολογισμού έτους 2019” στην “ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ – Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε.” (εφημερίδα “Η ΡΟΔΙΑΚΗ”), έναντι ποσού 300,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%)

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση Ισολογισμού έτους 2019” στην “ΥΙΟΙ Σ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ – Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε.” (εφημερίδα “Η ΡΟΔΙΑΚΗ”), έναντι ποσού 300,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%)