Μηνιαία Αρχεία: Οκτώβριος 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού πυρασφάλειας για την κάλυψη των αναγκών του λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού πυρασφάλειας για την κάλυψη των αναγκών του λιμένα Σκάλας Πάτμου

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Νοεμβρίου 2018

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Νοεμβρίου 2018

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Καθαριότητα λιμένα Λειψών” στον Κούρο Θέμελη του Χρήστου, έναντι ποσού 17.735,28€ πλέον Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Καθαριότητα λιμένα Λειψών” στον Κούρο Θέμελη του Χρήστου, έναντι ποσού 17.735,28€ πλέον Φ.Π.Α.

Εξέταση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξέταση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου»