Απευθείας ανάθεση του έργου: “Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου” στον Γιάνναρο Θεολόγο του Βασιλείου, έναντι ποσού 19.600,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση του έργου: “Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου” στον Γιάνναρο Θεολόγο του Βασιλείου, έναντι ποσού 19.600,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 15ου Πρακτικού έτους 2020

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 15ου Πρακτικού έτους 2020

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος στην “Α. Βλασιάδης – Η. Κουτσογιάννης Ο.Ε.”, έναντι ποσού 498,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος στην “Α. Βλασιάδης – Η. Κουτσογιάννης Ο.Ε.”, έναντι ποσού 498,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Συνεδρίασης της 23ης Οκτωβρίου 2020

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση Συνεδρίασης της 23ης Οκτωβρίου 2020