Έγκριση παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Λειψών στον Δήμο Λειψών, για την υλοποίηση του έργου: “Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης και ανακατασκευή φρεατίων παραλιακής οδού από καφενείο Σπύρου Βασιλικής έως Καβί”

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Λειψών στον Δήμο Λειψών, για την υλοποίηση του έργου: “Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης και ανακατασκευή φρεατίων παραλιακής οδού από καφενείο Σπύρου Βασιλικής έως Καβί”

Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 6ου Πρακτικού έτους 2021

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 6ου Πρακτικού έτους 2021

Ορισμός εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών, μέσω της εφαρμογής e-ΠΔΕ, για έργα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών, μέσω της εφαρμογής e-ΠΔΕ, για έργα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων