Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Λειψών” στον Κάνδρο Ιωάννη του Γεωργίου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Λειψών” στον Κάνδρο Ιωάννη του Γεωργίου

Περικοπή αποδοχών απεργήσασας υπαλλήλου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περικοπή αποδοχών απεργήσασας υπαλλήλου

Απαλλαγή από την καταβολή τελών ελλιμενισμού του ιδιοκτήτη του εκάστοτε σκάφους που επιχειρεί σε ασκήσεις αντιρρύπανσης ή σε πραγματικά περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και του ιδιοκτήτη γερανοφόρου οχήματος που εξυπηρετεί τις ως άνω περιστάσεις

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απαλλαγή από την καταβολή τελών ελλιμενισμού του ιδιοκτήτη του εκάστοτε σκάφους που επιχειρεί σε ασκήσεις αντιρρύπανσης ή σε πραγματικά περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και του ιδιοκτήτη γερανοφόρου οχήματος που εξυπηρετεί τις ως άνω περιστάσεις

Περί στέγασης των υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί στέγασης των υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.