Περί δημιουργίας χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί δημιουργίας χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου

Ορισμός εκπροσώπων της Υπηρεσίας μας στις γνωμοδοτικές επιτροπές για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός εκπροσώπων της Υπηρεσίας μας στις γνωμοδοτικές επιτροπές για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2022

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 104/2020 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 104/2020 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καλυμμάτων φρεατίων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου στην “Λουλουδιάς Ο.Ε.”, έναντι ποσού 236,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καλυμμάτων φρεατίων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου στην “Λουλουδιάς Ο.Ε.”, έναντι ποσού 236,00€ πλέον του Φ.Π.Α.