Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Απόφαση μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απόφαση μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας

Εξέταση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου», για το χρονικό διάστημα από 01-07-2019 έως και 31-08-2019

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξέταση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου», για το χρονικό διάστημα από 01-07-2019 έως και 31-08-2019

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 457/26-03-2019 αίτησης της «ICTS Ελλάς Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.», με θέμα: «Αναπροσαρμογή των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 457/26-03-2019 αίτησης της «ICTS Ελλάς Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.», με θέμα: «Αναπροσαρμογή των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών»