Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για λειτουργία αναπηρικού περιπτέρου στον Βάλλα Νικόλαο του Ισιδώρου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για λειτουργία αναπηρικού περιπτέρου στον Βάλλα Νικόλαο του Ισιδώρου

Έγκριση τεχνικής περιγραφής, ενδεικτικού προϋπολογισμού και διενέργειας της υπηρεσίας: “Λογιστική Υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την ορθή τήρηση του διπλογραφικού συστήματος βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99”, με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση τεχνικής περιγραφής, ενδεικτικού προϋπολογισμού και διενέργειας της υπηρεσίας: “Λογιστική Υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την ορθή τήρηση του διπλογραφικού συστήματος βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99”, με απευθείας ανάθεση

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων της μελέτης του έργου: «Μελέτης ανάπλασης – αναβάθμισης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών και ανάπλασης δημόσιων υπαίθριων χώρων σε επαφή με τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λειψών του οικισμού Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός αποφαινομένων οργάνων της μελέτης του έργου: «Μελέτης ανάπλασης – αναβάθμισης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών και ανάπλασης δημόσιων υπαίθριων χώρων σε επαφή με τη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λειψών του οικισμού Λειψών»