Αναπλήρωση Προέδρου κατά την ημέρα της απουσίας του

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναπλήρωση Προέδρου κατά την ημέρα της απουσίας του

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Επισκευή ηλεκτρονικής κεφαλής pillar παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Σκάλας Πάτμου”

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Επισκευή ηλεκτρονικής κεφαλής pillar παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Σκάλας Πάτμου”

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου” στον Καμίτση Νικόλαο του Ιωάννη, έναντι ποσού 4.203,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου” στον Καμίτση Νικόλαο του Ιωάννη, έναντι ποσού 4.203,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας στην “ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» έναντι ποσού 94,50€ πλέον του Φ.Π.Α.»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας στην “ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» έναντι ποσού 94,50€ πλέον του Φ.Π.Α.»