Μηνιαία Αρχεία: Φεβρουάριος 2017

Πρόσκληση Συνεδρίασης της 3ης Μαρτίου 2017

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση Συνεδρίασης της 3ης Μαρτίου 2017

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ – Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου», σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 2971/2001

Δημοσιεύθηκε στη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ – Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου», σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 2971/2001

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου»

Δημοσιεύθηκε στη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου»

Αίτημα για τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016

Δημοσιεύθηκε στη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αίτημα για τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016