Μηνιαία Αρχεία: Σεπτέμβριος 2022

Έγκριση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών»

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων του έργου: «Επέκταση λιμένα Λειψών – Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών στη θέση Καβί λιμένα Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός αποφαινομένων οργάνων του έργου: «Επέκταση λιμένα Λειψών – Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών στη θέση Καβί λιμένα Λειψών»

Έγκριση 5ης Τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση 5ης Τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2021

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2021