Αρχεία ανά ημέρα: 13 Σεπτεμβρίου 2022

Έγκριση υποβληθείσας πρότασης στα πλαίσια διαπραγμάτευσης αναφορικά με την αποζημίωση της Υπηρεσίας μας για την παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων λόγω του περιστατικού ημιβύθισης του Ε/Γ-Τ/Ρ «ΙΚΑΡΙΑΔΑ ΠΡΙΝΣΕΣ»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση υποβληθείσας πρότασης στα πλαίσια διαπραγμάτευσης αναφορικά με την αποζημίωση της Υπηρεσίας μας για την παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων λόγω του περιστατικού ημιβύθισης του Ε/Γ-Τ/Ρ «ΙΚΑΡΙΑΔΑ ΠΡΙΝΣΕΣ»