Μηνιαία Αρχεία: Οκτώβριος 2022

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Νοεμβρίου 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Νοεμβρίου 2022

Απόφαση μετακίνησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., κ. Μελιανού Νικόλαου εκτός έδρας

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απόφαση μετακίνησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., κ. Μελιανού Νικόλαου εκτός έδρας

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Καθορισμός τελών έτους 2023

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός τελών έτους 2023