Μηνιαία Αρχεία: Αύγουστος 2018

Εντολή μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εντολή μετακίνησης του υπαλλήλου Γεωργίου Καρακατσάνη εκτός έδρας

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Σεπτεμβρίου 2018

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Σεπτεμβρίου 2018

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας βιβλίων πρωτοκόλλου, διεκπεραίωσης εγγράφων και πρακτικών στον Συμεωνίδη Χαράλαμπο του Βασιλείου, έναντι ποσού 136,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας βιβλίων πρωτοκόλλου, διεκπεραίωσης εγγράφων και πρακτικών στον Συμεωνίδη Χαράλαμπο του Βασιλείου, έναντι ποσού 136,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως – ανοικείως εισπραχθέντος ποσού

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως – ανοικείως εισπραχθέντος ποσού