Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΛΙΤΑΠ

Ανακοίνωση περί διάθεσης παραλιακού κρηπιδώματος του λιμένα Σκάλας Πάτμου για τον ελλιμενισμό αποκλειστικά και μόνο επαγγελματικών σκαφών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση περί διάθεσης παραλιακού κρηπιδώματος του λιμένα Σκάλας Πάτμου για τον ελλιμενισμό αποκλειστικά και μόνο επαγγελματικών σκαφών

Επαναλειτουργία αίθουσας αναμονής επιβατών λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επαναλειτουργία αίθουσας αναμονής επιβατών λιμένα Σκάλας Πάτμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Δημοσιεύθηκε στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Δημοσιεύθηκε στη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ