Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2023

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. στο Συμβούλιο της Επικρατείας” στην Δημητρίου Β. Αναστασία, έναντι συνολικού ποσού 49,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. στο Συμβούλιο της Επικρατείας” στην Δημητρίου Β. Αναστασία, έναντι συνολικού ποσού 49,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Δεκεμβρίου 2023

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Δεκεμβρίου 2023

Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων του υπαλλήλου Καρακατσάνη Γεωργίου

Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου στην υπάλληλο της Υπηρεσίας μας Κάππου Αναστασία

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου στην υπάλληλο της Υπηρεσίας μας Κάππου Αναστασία