Μηνιαία Αρχεία: Ιούνιος 2024

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Ιουλίου 2024

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Ιουλίου 2024

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση συνοπτικής κατάστασης Ταμειακού Απολογισμού έτους 2023 της Υπηρεσίας μας” στον Αθανασίου Β. Δαμιανό (εφημερίδα “Η Δημοκρατική της Ρόδου”), έναντι ποσού 40,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%)

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Δημοσίευση συνοπτικής κατάστασης Ταμειακού Απολογισμού έτους 2023 της Υπηρεσίας μας” στον Αθανασίου Β. Δαμιανό (εφημερίδα “Η Δημοκρατική της Ρόδου”), έναντι ποσού 40,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%)

Αδυναμία σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου και ανάθεση της άσκησης λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αδυναμία σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου και ανάθεση της άσκησης λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Δημοσιεύθηκε στη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023