Αρχεία ανά ημέρα: 6 Ιουνίου 2024

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λιμένα Σκάλας Πάτμου (εργασίες ηλεκτρολόγου)” στον Ευαγγέλου Εμμανουήλ του Γεωργίου, έναντι ποσού 5.976,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λιμένα Σκάλας Πάτμου (εργασίες ηλεκτρολόγου)” στον Ευαγγέλου Εμμανουήλ του Γεωργίου, έναντι ποσού 5.976,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 842/22-05-2024 αίτησης του Κλεούδη Διονυσίου του Νικολάου, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού τελών ελλιμενισμού παραδοσιακού σκάφους ιδιοκτησίας του

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξέταση της υπ’ αριθμ. 842/22-05-2024 αίτησης του Κλεούδη Διονυσίου του Νικολάου, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού τελών ελλιμενισμού παραδοσιακού σκάφους ιδιοκτησίας του

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον Ήσυχο Θεολόγο του Εμμανουήλ

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον Ήσυχο Θεολόγο του Εμμανουήλ