Μηνιαία Αρχεία: Απρίλιος 2020

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για τη μελέτη και την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για τη μελέτη και την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Έγκριση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την μελέτη του έργου: «Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την μελέτη του έργου: «Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου»

Έγκριση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την τοπογραφική μελέτη καθορισμού αιγιαλού στην περιοχή «Κουμάνα» Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την τοπογραφική μελέτη καθορισμού αιγιαλού στην περιοχή «Κουμάνα» Πάτμου

Έγκριση απόδοσης προμήθειας ναυτικών πρακτόρων επί λιμενικών τελών επιβατών κρουαζιεροπλοίων για το λιμένα Πάτμου, έτους 2019

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση απόδοσης προμήθειας ναυτικών πρακτόρων επί λιμενικών τελών επιβατών κρουαζιεροπλοίων για το λιμένα Πάτμου, έτους 2019