Μηνιαία Αρχεία: Αύγουστος 2020

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Λειψών», για τα χρονικά διαστήματα από 18-11-2019 έως και 17-01-2020, από 18-05-2020 έως και 17-07-2020 και από 18-07-2020 έως και 31-07-2020

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Λειψών», για τα χρονικά διαστήματα από 18-11-2019 έως και 17-01-2020, από 18-05-2020 έως και 17-07-2020 και από 18-07-2020 έως και 31-07-2020

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και καθορισμός όρων για την παροχή της υπηρεσίας: «Καθαριότητα λιμένα Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και καθορισμός όρων για την παροχή της υπηρεσίας: «Καθαριότητα λιμένα Λειψών»

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 143/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 143/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 102/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 102/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας