Μηνιαία Αρχεία: Μάιος 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: “Καθαριότητα λιμένων Λέρου”

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: “Καθαριότητα λιμένων Λέρου”

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: “Καθαριότητα λιμένων Λέρου”

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: “Καθαριότητα λιμένων Λέρου”

Μελέτη για την παροχή της υπηρεσίας: “Καθαριότητα λιμένων Λέρου”

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μελέτη για την παροχή της υπηρεσίας: “Καθαριότητα λιμένων Λέρου”

Έγκριση ταμειακού απολογισμού έτους 2016

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση ταμειακού απολογισμού έτους 2016