Μηνιαία Αρχεία: Ιούνιος 2017

Απόρριψη προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας: “Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού”

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απόρριψη προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας: “Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού”

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτροβανών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Σκάλας Πάτμου στην εταιρεία “Βιομηχανική Τεχνολογική Ανάπτυξη Ε.Π.Ε.”, έναντι ποσού 1.656,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτροβανών για τα pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού λιμένα Σκάλας Πάτμου στην εταιρεία “Βιομηχανική Τεχνολογική Ανάπτυξη Ε.Π.Ε.”, έναντι ποσού 1.656,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας κάδων απορριμμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου στην εταιρεία “Γκέκας Σάββας και Υιός Ο.Ε.”, έναντι ποσού 3.825,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας κάδων απορριμμάτων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου στην εταιρεία “Γκέκας Σάββας και Υιός Ο.Ε.”, έναντι ποσού 3.825,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση συνεδρίασης της 3ης Ιουλίου 2017

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση συνεδρίασης της 3ης Ιουλίου 2017