Μηνιαία Αρχεία: Σεπτέμβριος 2021

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Οκτωβρίου 2021

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Οκτωβρίου 2021

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020

Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 15ου πρακτικού έτους 2021

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. 15ου πρακτικού έτους 2021

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας κοντέινερ για την αποθήκευση υλικών αντιρρύπανσης – απορρύπανσης στο λιμένα Λειψών στην “Ελληνική Μεταφορική Κοντέινερς Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία”, έναντι ποσού 6.040,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας κοντέινερ για την αποθήκευση υλικών αντιρρύπανσης – απορρύπανσης στο λιμένα Λειψών στην “Ελληνική Μεταφορική Κοντέινερς Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία”, έναντι ποσού 6.040,00€ πλέον του Φ.Π.Α.