Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2020

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους

Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων τρέχοντος έτους

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων τρέχοντος έτους

Καθορισμός τελών έτους 2021

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός τελών έτους 2021

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής με αριθμό 283Α/2020

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής με αριθμό 283Α/2020