Μηνιαία Αρχεία: Μάρτιος 2018

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας προτυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας, για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., στον Συμεωνίδη Βασ. Χαράλαμπο, έναντι ποσού 254,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας προτυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας, για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., στον Συμεωνίδη Βασ. Χαράλαμπο, έναντι ποσού 254,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Απριλίου 2018

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Απριλίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας δενδρυλλίων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας δενδρυλλίων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας δενδρυλλίων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας δενδρυλλίων για το λιμένα Σκάλας Πάτμου