Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2019

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης επιπλέον χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου, για την εύρυθμη λειτουργία του υδατοδρομίου Πάτμου, στην «Υδατοδρόμιο Πάτμου Ι.Κ.Ε.», με εκτέλεση έργου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης επιπλέον χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου, για την εύρυθμη λειτουργία του υδατοδρομίου Πάτμου, στην «Υδατοδρόμιο Πάτμου Ι.Κ.Ε.», με εκτέλεση έργου

Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 11-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας λιμένα Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 11-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας λιμένα Λειψών»

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Δεκεμβρίου 2019

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Δεκεμβρίου 2019

Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 01-08-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στους Λειψούς»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 01-08-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στους Λειψούς»