Μηνιαία Αρχεία: Απρίλιος 2024

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στην «Πάτμος Ενοικιάσεις Σκαφών Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στην «Πάτμος Ενοικιάσεις Σκαφών Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Λειψών για τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στον Κάβουρα Ιωάννη του Δημητρίου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Λειψών για τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στον Κάβουρα Ιωάννη του Δημητρίου

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Λειψών για τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στον Παραδείση Ιωάννη του Ιωάννη

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Λειψών για τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στον Παραδείση Ιωάννη του Ιωάννη

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Λειψών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην «Μ. Καΐρη Λ. Καραμάνος Ο.Ε.»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χ.Ζ.Λ. Λειψών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην «Μ. Καΐρη Λ. Καραμάνος Ο.Ε.»