Έγκριση διάθεσης άνευ ανταλλάγματος χώρων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου στον Δήμο Πάτμου για την υλοποίηση του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων Σκάλας Πάτμου»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διάθεσης άνευ ανταλλάγματος χώρων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου στον Δήμο Πάτμου για την υλοποίηση του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων Σκάλας Πάτμου»

Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (security) στις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών», για το χρονικό διάστημα από 19-09-2019 (ώρα 06:00π.μ.) έως και 18-11-2019 (ώρα 10:00μ.μ.)

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (security) στις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών», για το χρονικό διάστημα από 19-09-2019 (ώρα 06:00π.μ.) έως και 18-11-2019 (ώρα 10:00μ.μ.)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: “Καθαριότητα Λιμένα Λειψών” για το χρονικό διάστημα από 30-11-2019 έως και 29-01-2020

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: “Καθαριότητα Λιμένα Λειψών” για το χρονικό διάστημα από 30-11-2019 έως και 29-01-2020