Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023

Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022

Ψήφιση προσχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψήφιση προσχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023