Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στο μόλο ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών λιμένα Λειψών» στον Ευαγγέλου Εμμανουήλ του Γεωργίου, έναντι ποσού 2.484,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στο μόλο ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών λιμένα Λειψών» στον Ευαγγέλου Εμμανουήλ του Γεωργίου, έναντι ποσού 2.484,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Υπερωρίες πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για το διάστημα από 01/01/2020 έως 31/08/2020

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υπερωρίες πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για το διάστημα από 01/01/2020 έως 31/08/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στο μόλο ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών λιμένα Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στο μόλο ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών λιμένα Λειψών»

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στο μόλο ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών λιμένα Λειψών”

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στο μόλο ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών λιμένα Λειψών”