Εξέταση της υπ’ αριθμ. 412/17-03-2021 αίτησης εξήντα τριών (63) μονίμων κατοίκων της Πάτμου, περί μη καταβολής τελών ελλιμενισμού για τα σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου κατά τη χειμερινή περίοδο

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξέταση της υπ’ αριθμ. 412/17-03-2021 αίτησης εξήντα τριών (63) μονίμων κατοίκων της Πάτμου, περί μη καταβολής τελών ελλιμενισμού για τα σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου κατά τη χειμερινή περίοδο

Καθορισμός θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Φιλοξενία (web hosting) της ιστοσελίδας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. από απομακρυσμένο εξυπηρετητή»

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Φιλοξενία (web hosting) της ιστοσελίδας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. από απομακρυσμένο εξυπηρετητή»

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας “Φιλοξενία (web hosting) της ιστοσελίδας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. από απομακρυσμένο εξυπηρετητή”

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας “Φιλοξενία (web hosting) της ιστοσελίδας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. από απομακρυσμένο εξυπηρετητή”