Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου έμπροσθεν λιμένα Πάτμου» και ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση κόμβου έμπροσθεν λιμένα Πάτμου» και ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου», για το χρονικό διάστημα από 01-07-2019 έως και 31-08-2019

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου», για το χρονικό διάστημα από 01-07-2019 έως και 31-08-2019

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού ασφαλείας στην “Αφοί Π. & Ι. Παρισσινού Α.Ε.”, έναντι ποσού 296,67€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού ασφαλείας στην “Αφοί Π. & Ι. Παρισσινού Α.Ε.”, έναντι ποσού 296,67€ πλέον του Φ.Π.Α.

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου” στην “Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΪΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ Α.Ε.”

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου” στην “Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΪΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ Α.Ε.”