Αρχεία ανά ημέρα: 16 Οκτωβρίου 2020

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου επιβατών λιμένα Λειψών” στον Κοντό Αντώνιο του Σταύρου, έναντι ποσού 200,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου επιβατών λιμένα Λειψών” στον Κοντό Αντώνιο του Σταύρου, έναντι ποσού 200,00€ πλέον του Φ.Π.Α.