Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικού μηχανήματος

Για να διαβάσετε την υπ΄ αριθμ. 14/2018 Απόφαση Προέδρου πατήστε εδώ

Δημοσιεύθηκε στην uncategorian. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.