Αρχεία ανά ημέρα: 9 Μαΐου 2019

Συμψηφισμός Ασφαλιστικών Εισφορών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συμψηφισμός Ασφαλιστικών Εισφορών

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου” στον Γαμπιεράκη Σώζοντα του Γεωργίου, έναντι ποσού 11.671,68€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Εργασίες συντήρησης και επισκευής λιμενικών εγκαταστάσεων Πάτμου” στον Γαμπιεράκη Σώζοντα του Γεωργίου, έναντι ποσού 11.671,68€ πλέον του Φ.Π.Α.