Αρχεία ανά ημέρα: 22 Μαΐου 2019

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (security) στις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών», για το χρονικό διάστημα από 13-03-2019 (ώρα 06:00π.μ.) έως και 19-03-2019 (ώρα 06:00π.μ.)

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (security) στις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών», για το χρονικό διάστημα από 13-03-2019 (ώρα 06:00π.μ.) έως και 19-03-2019 (ώρα 06:00π.μ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και αναπληρωτή υπευθύνου ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τη λιμενική εγκατάσταση Σκάλας Πάτμου», για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-03-2019

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και αναπληρωτή υπευθύνου ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τη λιμενική εγκατάσταση Σκάλας Πάτμου», για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-03-2019

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαριότητα λιμένα Πάτμου», για το χρονικό διάστημα από 03-02-2019 έως και 02-04-2019

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαριότητα λιμένα Πάτμου», για το χρονικό διάστημα από 03-02-2019 έως και 02-04-2019

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Ταχυμεταφορές για την κάλυψη επειγουσών ταχυδρομικών αναγκών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.», μηνός Απριλίου 2019

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Ταχυμεταφορές για την κάλυψη επειγουσών ταχυδρομικών αναγκών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.», μηνός Απριλίου 2019