Αρχεία ανά ημέρα: 7 Νοεμβρίου 2022

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Επίδοση πρόσκλησης για εξάλειψη κινδύνου από την ύπαρξη ναυαγίου” στον Μπούλια Χρήστο του Κωνσταντίνου, έναντι ποσού 35,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Επίδοση πρόσκλησης για εξάλειψη κινδύνου από την ύπαρξη ναυαγίου” στον Μπούλια Χρήστο του Κωνσταντίνου, έναντι ποσού 35,00€ πλέον του Φ.Π.Α.