Αρχεία ανά ημέρα: 24 Νοεμβρίου 2022

Βεβαίωση οφειλής ποσού 24,97€ σε βάρος της «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βεβαίωση οφειλής ποσού 24,97€ σε βάρος της «ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εξέταση του υπ’ αριθμ. 1947/07-11-2022 Ενημερωτικού Σημειώματος με θέμα: «Ανάκληση Απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση καθισμάτων αναμονής & βεβαίωση του οφειλόμενου οικονομικού ανταλλάγματος»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξέταση του υπ’ αριθμ. 1947/07-11-2022 Ενημερωτικού Σημειώματος με θέμα: «Ανάκληση Απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση καθισμάτων αναμονής & βεβαίωση του οφειλόμενου οικονομικού ανταλλάγματος»

Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.