Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.