Εξέταση του υπ’ αριθμ. 1947/07-11-2022 Ενημερωτικού Σημειώματος με θέμα: «Ανάκληση Απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση καθισμάτων αναμονής & βεβαίωση του οφειλόμενου οικονομικού ανταλλάγματος»

Δημοσιεύθηκε στην ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.