Αρχεία ανά ημέρα: 3 Νοεμβρίου 2022

Περί απομάκρυνσης ναυαγίου του ρυμουλκού «ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΙΙ» (Ν. Πειραιά 12862)

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περί απομάκρυνσης ναυαγίου του ρυμουλκού «ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΙΙ» (Ν. Πειραιά 12862)

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 1503/19-09-2022 αίτησης του Ρίζου Εμμανουήλ του Θωμά, περί παραχώρησης χώρου ελλιμενισμού του Ε/Γ-Τ/Ρ «Ντισκάβερι» (Ν.Ρ. 50) επί του πλαγίου μετώπου του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξέταση της υπ’ αριθμ. 1503/19-09-2022 αίτησης του Ρίζου Εμμανουήλ του Θωμά, περί παραχώρησης χώρου ελλιμενισμού του Ε/Γ-Τ/Ρ «Ντισκάβερι» (Ν.Ρ. 50) επί του πλαγίου μετώπου του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Εργασίες ελέγχου ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή” στην “ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ”, έναντι ποσού 3.960,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Εργασίες ελέγχου ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή” στην “ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ”, έναντι ποσού 3.960,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού ασφαλείας για τη Λ.Ε. Σκάλας Πάτμου στην “Καλούδης Νικόλαος και Σία Ε.Ε.”, έναντι ποσού 2.210,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού ασφαλείας για τη Λ.Ε. Σκάλας Πάτμου στην “Καλούδης Νικόλαος και Σία Ε.Ε.”, έναντι ποσού 2.210,00€ πλέον του Φ.Π.Α.