Αρχεία ανά ημέρα: 4 Ιανουαρίου 2019

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, έτους 2019

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, έτους 2019

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2019

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2019