ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. ΠΑΤΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Για να δείτε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., μηνός Δεκεμβρίου 2018, πατήστε εδώ.

Δημοσιεύθηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.