Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Καθαριότητα λιμένα Πάτμου» σε ιδιώτη

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Καθαριότητα λιμένα Πάτμου» σε ιδιώτη

Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ως υπολόγου διαχειριστή για το έργο: «Κατασκευή – επέκταση αποβάθρας λιμένα Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ως υπολόγου διαχειριστή για το έργο: «Κατασκευή – επέκταση αποβάθρας λιμένα Λειψών»

Έγκριση μελέτης & εκτέλεσης και ορισμός αποφαινομένων οργάνων του έργου: «Συντήρηση και επισκευή προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση μελέτης & εκτέλεσης και ορισμός αποφαινομένων οργάνων του έργου: «Συντήρηση και επισκευή προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών»

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 333/26-02-2021 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση του υπ’ αριθμ. 333/26-02-2021 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών»