Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης επιπλέον χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου, για την εύρυθμη λειτουργία του υδατοδρομίου Πάτμου, στην «Υδατοδρόμιο Πάτμου Ι.Κ.Ε.», με εκτέλεση έργου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης επιπλέον χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου, για την εύρυθμη λειτουργία του υδατοδρομίου Πάτμου, στην «Υδατοδρόμιο Πάτμου Ι.Κ.Ε.», με εκτέλεση έργου

Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 11-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας λιμένα Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 11-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας λιμένα Λειψών»

Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 01-08-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στους Λειψούς»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 01-08-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στους Λειψούς»

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 1850/01-11-2019 αίτησης της Φαρίας – Χάτσιου Δανάης του Ρικάρδο, περί έγκρισης μεταβίβασης του δικαιώματος παραχώρησης χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών λιμένα Σκάλας Πάτμου και του περιβάλλοντος χώρου του για την ίδρυση και λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην «Eagle Seaplanes Cargo Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξέταση της υπ’ αριθμ. 1850/01-11-2019 αίτησης της Φαρίας – Χάτσιου Δανάης του Ρικάρδο, περί έγκρισης μεταβίβασης του δικαιώματος παραχώρησης χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών λιμένα Σκάλας Πάτμου και του περιβάλλοντος χώρου του για την ίδρυση και λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην «Eagle Seaplanes Cargo Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»