Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 143/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 143/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 102/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 102/2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών που βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λειψών και του περιβάλλοντος χώρου στην Σεΐτη Πετρούλα του Δημητρίου για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών που βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λειψών και του περιβάλλοντος χώρου στην Σεΐτη Πετρούλα του Δημητρίου για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1466/10-08-2020 πρακτικού διεξαγωγής δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών λιμένα Λειψών και του περιβάλλοντος χώρου για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1466/10-08-2020 πρακτικού διεξαγωγής δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών λιμένα Λειψών και του περιβάλλοντος χώρου για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος