Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

Χορήγηση τρίμηνης παράτασης στην “ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΚΕ” για την ολοκλήρωση της κατασκευής του υδατοδρομίου Πάτμου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χορήγηση τρίμηνης παράτασης στην “ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΚΕ” για την ολοκλήρωση της κατασκευής του υδατοδρομίου Πάτμου

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας:«Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών», κατά το χρονικό διάστημα από 01-04-2019 έως και 30-06-2019

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας:«Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών», κατά το χρονικό διάστημα από 01-04-2019 έως και 30-06-2019

Έγκριση 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου»

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (security) στις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών», για το χρονικό διάστημα από 19-03-2019 (ώρα 06:00π.μ.) έως και 19-05-2019 (ώρα 06:00π.μ.)

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (security) στις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών», για το χρονικό διάστημα από 19-03-2019 (ώρα 06:00π.μ.) έως και 19-05-2019 (ώρα 06:00π.μ.)