Αρχείο κατηγορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Έγκριση της τεχνικής περιγραφής, του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της διενέργειας της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.”, με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση της τεχνικής περιγραφής, του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της διενέργειας της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.”, με απευθείας ανάθεση

Αναπλήρωση Προέδρου κατά τις ημέρες της απουσίας του

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναπλήρωση Προέδρου κατά τις ημέρες της απουσίας του

Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου στην υπάλληλο της Υπηρεσίας μας Κοντογιωργάκη Καλλιόπη

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου στην υπάλληλο της Υπηρεσίας μας Κοντογιωργάκη Καλλιόπη

Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου στον υπάλληλο της Υπηρεσίας μας Καρακατσάνη Γεώργιο

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου στον υπάλληλο της Υπηρεσίας μας Καρακατσάνη Γεώργιο