Αρχεία ανά ημέρα: 19 Απριλίου 2019

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση εμπορευμάτων στην Ρήγα-Στράτα Μαρία του Σταύρου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση εμπορευμάτων στην Ρήγα-Στράτα Μαρία του Σταύρου

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών για τοποθέτηση εμπορευμάτων στον Γιακουμάκη Θρασύβουλο του Χαράλαμπου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών για τοποθέτηση εμπορευμάτων στον Γιακουμάκη Θρασύβουλο του Χαράλαμπου

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών στην Σπύρου Βασιλική του Εμμανουήλ

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών στην Σπύρου Βασιλική του Εμμανουήλ

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Γιαμαίο Πέτρο του Γεωργίου

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Γιαμαίο Πέτρο του Γεωργίου