Αρχεία ανά ημέρα: 16 Ιουλίου 2019

Ορισμός εκπροσώπου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για την διενέργεια της διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου επιβατών λιμένος Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός εκπροσώπου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για την διενέργεια της διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου επιβατών λιμένος Λειψών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Ταχυμεταφορές για την κάλυψη κατεπειγουσών ταχυδρομικών αναγκών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.»

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Ταχυμεταφορές για την κάλυψη κατεπειγουσών ταχυδρομικών αναγκών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.»

Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Ταχυμεταφορές για την κάλυψη κατεπειγουσών ταχυδρομικών αναγκών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.”

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Ταχυμεταφορές για την κάλυψη κατεπειγουσών ταχυδρομικών αναγκών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.”

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 106/2019 Απόφασης Προέδρου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 106/2019 Απόφασης Προέδρου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.