Αρχεία ανά ημέρα: 16 Σεπτεμβρίου 2019

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας στην “EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε.”, έναντι ποσού 183,40€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μας στην “EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε.”, έναντι ποσού 183,40€ πλέον του Φ.Π.Α.