Αρχεία ανά ημέρα: 6 Απρ 2021

Ορισμός εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών, μέσω της εφαρμογής e-ΠΔΕ, για έργα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορισμός εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών, μέσω της εφαρμογής e-ΠΔΕ, για έργα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Ύφαλη βιντεοσκόπηση εγκαταστάσεων λιμένα Σκάλας Πάτμου” στον Γιάνναρο Θεολόγο του Βασιλείου, έναντι ποσού 1.650,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Ύφαλη βιντεοσκόπηση εγκαταστάσεων λιμένα Σκάλας Πάτμου” στον Γιάνναρο Θεολόγο του Βασιλείου, έναντι ποσού 1.650,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. ΠΑΤΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Δημοσιεύθηκε στη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. ΠΑΤΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021