Αρχεία ανά ημέρα: 21 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Καθαριότητα λιμένα Λειψών»

Δημοσιεύθηκε στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Καθαριότητα λιμένα Λειψών»

Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών-μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας, για το έτος 2022

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών-μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας, για το έτος 2022

Διενέργεια διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της υπηρεσίας: “Καθαριότητα λιμένα Λειψών”, με απευθείας ανάθεση

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διενέργεια διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου της υπηρεσίας: “Καθαριότητα λιμένα Λειψών”, με απευθείας ανάθεση