Αρχεία ανά ημέρα: 7 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1739/06-11-2023 Εισήγησης του Τμήματος Εκμετάλλευσης και Διοικητικού της Υπηρεσίας μας περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κλήση ΚΟΚ

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1739/06-11-2023 Εισήγησης του Τμήματος Εκμετάλλευσης και Διοικητικού της Υπηρεσίας μας περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κλήση ΚΟΚ

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1220/08-08-2023 και 1894/01-12-2023 πρακτικών συνεδρίασης της επιτροπής του άρθρου 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006

Δημοσιεύθηκε στη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1220/08-08-2023 και 1894/01-12-2023 πρακτικών συνεδρίασης της επιτροπής του άρθρου 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006